Бакалаврын мэргэжлүүд

Компьютер Програм Хангамж

 • Код: CS
 • Мэргэжил (Хөтөлбөрийн индекс):
  Компьютер Програм Хангамж (061301)
 • 1-р шалгалт: Математик
 • 2-р шалгалт (аль нэг нь): Монгол хэл, Англи хэл, Нийгэм, Монголын түүх, Газар зүй, Физик, Хими, Биологи
 • Сурах хугацаа: 4 жил
 • Босго оноо: 410

Компьютерийн Шижилэх Ухаан

 • Код: SE
 • Мэргэжил (Хөтөлбөрийн индекс):
  Компьютерийн Шинжилэх Ухаан (061302)
 • 1-р шалгалт: Математик
 • 2-р шалгалт (аль нэг нь): Монгол хэл, Англи хэл, Нийгэм, Монголын түүх, Газар зүй, Физик, Хими, Биологи
 • Сурах хугацаа: 4 жил
 • Босго оноо: 410

Цахимаар бүртгүүлэх бол доор байгаа товч дээр дарна уу!

Одоо бүртгүүлэх

Элсэлтийн тэтгэлэг


700 ~

100%

8 семистр + Сар бүр 100,000₮

2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

620 ~ 699

100%

8 семистр

2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

600 ~ 619

50%

8 семистр

2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

580 ~ 599

50%

4 семистр

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

550 ~ 579

50%

2 семистр

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

500 ~ 549

25%

2 семистр

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар