Сургуулийн эрхэм зорилго

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдан мэдлэг, чадвараараа дотоод, гадаадад өрсөлдөх чадвартай үндэсний болон компьютерийн хөгжилд нэн шаардлагатай бүтээлч, хүнлэг, даяарчлагч мэргэжилтэн бэлтгэх бөгөөд улс орны үйлдвэр, эдийн засаг, техник технологийн салбарын хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулахад чиглэсэн чанартай, үр ашигтай бодит үйлчилгээ үзүүлэх явдал мөн.

Хөтөлбөрийн зорилго

Мэдээлэл технологи, програм хангамж, сүлжээний мэдлэгтэй суурь, бие даан суралцах, харилцах өндөр чадвартай, гадаад дотоодын ямар ч байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллах чадвартай, дадлага туршлагатай компьютерын инженерчлэлийн бакалаврын түвшний инженерийг бэлтгэхэд оршино.